Pemreader

Мнение 1: Четецът pemreader е предназначен за бързо и точно разчитане на маркери за инспекция на растенията или PEM. Това е преносимо устройство, което се използва за сканиране на идентификационния номер на PEM, който незабавно показва подробности, като например местоположението на химическото приложение за дървета, храсти, тревни площи или тревни площи. То може също така да съхранява множество PEM за по-късен преглед и прехвърляне на данни. То прави задачите по поддръжка на открито по-лесни и по-бързи от всякога, като дава на работниците повече време да се съсредоточат върху работата си, вместо върху бумащината. С толкова точни показания pemreader предоставя ценна информация за специалистите по ландшафт в един удобен пакет.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика