Pip python 2.7

Мнение 1: Python 2.7 е популярен език за програмиране, който се използва широко за различни приложения - от уеб разработване до анализ на данни. Pip, или индексът на пакетите на Python, улеснява потребителите при инсталирането, управлението и актуализирането на библиотеки и пакети на трети страни в средата на Python. Той предоставя лесен начин на потребителите да следят всички модули, които използват, без да се налага да следят ръчно всеки един от тях. Само с няколко прости команди в конзолата потребителите могат лесно да настроят и пуснат в действие своята среда с всички необходими пакети.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика