Plpython

Мнение 1: PL/Python е разширение на PostgreSQL, което позволява на потребителите да пишат код на езика за програмиране Python. То предоставя мощен и интуитивен начин за създаване на персонализирани приложения от базата данни, като позволява на разработчиците и анализаторите да пренесат своите модели за наука за данните и машинно обучение директно в производството. За разлика от традиционните бази данни, PL/Python предоставя пълен набор от инструменти за разработка, включително функции за отстраняване на грешки на ниво изявления и профилиране, което улеснява потребителите в бързото създаване на надеждни приложения. С PL/Python фирмите могат да се възползват от гъвкавостта и мощта на Python, като същевременно поддържат сигурността на PostgreSQL. Не е чудно, че все повече предприятия се обръщат към PL/Python като към платформа за разработване на персонализирани приложения, базирани на данни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика