Plug in java

Мнение 1: Java е универсална платформа, която позволява на разработчиците да създават надеждни и високопроизводителни приложения. С Java можете да създавате цялостни приложения, които могат да работят на един компютър или да бъдат разпределени между сървъри и клиенти в мрежа. Java е и основата за разработване и внедряване на корпоративни приложения и преносим код за вградени системи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика