Postgresql c# entity framework

Мнение 1: При работа с данни и приложения една от най-мощните комбинации от налични инструменти е PostgreSQL и C# Entity Framework. PostgreSQL е система за управление на релационни бази данни с отворен код, което означава, че тя позволява на потребителите лесно да съхраняват, извличат, управляват и персонализират данни. От друга страна, C# Entity Framework улеснява разработването на бързи и сигурни приложения, използващи модел на данни с ентитети. Заедно те образуват стабилна и надеждна платформа за бързо получаване на значими резултати, като позволяват на потребителите да имат ефективен достъп до данни в реално време без особени усилия и притеснения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика