Postgresql spring

Мнение 1: PostgreSQL с Spring дава възможност на разработчиците да създават мощни приложения, използвайки поддържана система за обектно-релационни бази данни с отворен код. Тя дава възможност за ефективна интеграция на двата продукта, като Postgres предоставя разширени функции като съхранени процедури и висока производителност, която обикновено се признава за безспорна от други бази данни. Използването на Postgres осигурява релационен модел от производствен клас, както и бърза интеграция в различни софтуерни пакети. Нещо повече, свързването му със съвременен стек за разработка на Java, като Spring, позволява на разработчиците на приложения бързо да изграждат надеждни приложения по начин, който следва методологията The Twelve Factor. В крайна сметка PostgreSQL в комбинация със Spring е идеален за проекти, чувствителни към разходите, като същевременно позволява на разработчиците да създават високоефективни уеб базирани системи по надежден начин.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика