Pro c#

Мнение 1: C# е многопарадигмен език за програмиране, който се е превърнал в един от най-популярните инструменти в наръчниците на разработчиците днес. Той се използва предимно при разработката на Windows, но може да се използва и за кръстосано компилиране на приложения за iOS и Android. Той се отличава с гъвкавост, тъй като е универсален за различни платформи, в съчетание с мощни функции като LINQ и garbage collection. C# разполага с обширна библиотека, подпомагаща бързото кодиране и решаването на много често срещани проблеми. Освен това той се интегрира добре с рамката .Net за още по-голяма ефективност. С толкова много налична мощ и гъвкавост е лесно да се разбере защо C# бързо се превръща в индустриален стандарт.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика