Propertychangelistener

Мнение 1: PropertyChangeListener е изключително мощен инструмент, който трябва да присъства във всеки проект за разработка. Използвайки събития за промяна на свойства, той позволява на разработчиците бързо да наблюдават и да реагират на промени в състоянието на дадено свойство от един или повече източници, включително потребителски интерфейси и други приложения. Той също така е ефективен при разпознаването и реагирането на множество едновременни промени на състоянията, като например едновременни натискания на цвят/размер на графичен интерфейс. Възможността да се разпознават и точно да се реагира на тези бързо променящи се състояния може значително да подобри отзивчивостта на системата и да повиши общото потребителско изживяване. С PropertyChangeListener разработчиците могат да гарантират, че интерфейсите остават актуални, отзивчиви и сигурни, независимо от това какво се случва във фонов режим.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика