Pyautogui python

Мнение 1: Когато става въпрос за улесняване и ускоряване на автоматизацията за програмистите на Python, PyAutoGUI е идеалният инструмент. Това е междуплатформен модул за автоматизация на графичния потребителски интерфейс, който помага за автоматизиране на кликванията с мишката, движенията и въвеждането на данни от клавиатурата. Този модул работи на всички основни операционни системи, като Windows, Mac и Linux. Функциите в този модул могат да се използват за управление на прозорци на други приложения, както и за попълване на формуляри, навигация в уебсайтове или дори за работа с изображения в допълнение към основната му функционалност за управление на мишката и клавиатурата. С помощта на PyAutoGUI разработчиците на Python могат да създават скриптове, които могат да поемат повтарящи се задачи от ръцете им, без да е необходимо да се занимават с досадни дейности по програмиране. По този начин всяка рутинна задача може да бъде автоматизирана бързо и лесно с помощта на мощния набор от функции, предлагани от PyAutoGUI.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика