Pycairo

Мнение 1: Pycairo е връзка на Python с отворен код към популярната графична библиотека Cairo. Работи на всички основни платформи и предоставя връзки към API на Cairo и PyGObject. Pycairo позволява на разработчиците да използват всички разширени функции, които се намират в Cairo, като антиалайсинг, градиентно запълване, заоблени и елиптични форми, градиенти, прозрачност, поддръжка на алфа канал, сенки, пътища на Безие и други. С няколко реда код и малко творчество разработчиците могат да създават висококачествени изображения и приложения, като същевременно поддържат преносимост в различни работни среди. Освен това, благодарение на отворения код, потребителите могат да се възползват от голямата и активна общност от разработчици, които винаги са готови да помогнат с отстраняването на проблеми или да разклонят проекта за собствените си нужди.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика