Pycharm jupyter

Мнение 1: Pycharm и Jupyter са два популярни инструмента за анализ на данни. Pycharm е широко използвана интегрирана среда за разработка със специфични функции, които позволяват ефективно кодиране и отстраняване на грешки. Jupyter, от друга страна, е уеб приложение с отворен код, използвано за представяне и споделяне на документи, които съдържат кодове, уравнения, визуализации и описателен текст. Както Pycharm, така и Jupyter имат своите предимства за задачите, свързани с науката за данните: Pycharm е надежден и предлага няколко инструмента за разработка, докато Jupyter предоставя проста платформа за бързо организиране, публикуване, споделяне и персонализиране на документи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика