Pycharm notebook

Мнение 1: Тетрадката Pycharm е ефективен и удобен начин за създаване на динамични проекти. Тя се състои от множество компоненти, като например тетрадки, които представляват текстови записи, включващи команди, изходни данни, изображения и форматиран текст. Проектите могат лесно да се организират чрез плъзгане, пускане или преименуване на различни елементи на проекта. Можете също така да си сътрудничите в реално време с други лица, които имат права да преглеждат или редактират проекта. Тетрадката Pycharm помага за спестяване на време и енергия в сравнение с по-старите техники за кодиране чрез автоматизиране на много задачи, чието конфигуриране в миналото отнемаше време. Като цяло това е инструмент, който дава възможност на хората, които търсят всеобхватна, но интуитивна платформа за създаване на динамични проекти.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика