Pycharm pyqt5

Мнение 1: PyCharm е интегрирана среда за разработка (IDE), широко използвана от разработчиците на Python, а PyQt5 е цялостен набор от връзки на Python за рамката Qt. Заедно тези два мощни инструмента създават страхотна комбинация, която позволява на потребителите лесно да проектират, разработват и отстраняват грешки в кода с продуктивност и лекота. PyCharm осигурява среда, която позволява на разработчиците бързо да станат продуктивни, докато PyQt5 гарантира, че те разработват код с въздействащ потребителски интерфейс. С този мощен набор от инструменти потребителите могат да бъдат сигурни, че техните приложения на Python ще бъдат стабилни, привлекателни и лесни за използване.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика