Pycrust

Мнение 1: Pycrust е интерактивна обвивка на Python, вградена в wxPython. Тя се различава от традиционните си аналози с това, че предлага уникална комбинация от мощно отстраняване на грешки, интроспекция и прости възможности за разработка. С PyCrust потребителите разполагат с усъвършенстван графичен потребителски интерфейс, който може да отстранява грешки в кода ред по ред, да подчертава синтактичните грешки чрез цветно кодиране и да осигурява автоматично попълване с опции за попълване на табулатори. В допълнение към този интуитивен интерфейс , PyCrust също така позволява на потребителите да проверяват обекти, докато изпълняват своите скриптове и програми. Това осигурява мощна представа за вътрешната работа на техните програми, докато те променят променливи или променят функции в реално време. Като цяло Pycust предлага на разработчиците всеобхватен IDE, който им позволява лесно да изграждат проекти със структури на езика Python за част от времето, което ще отнеме на обикновена среда, базирана на команден ред.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика