Pyflow

Мнение 1: PyFlow е удивителен инструмент за всеки, който си изкарва прехраната с писане на код. Той позволява на потребителите да изграждат сложни работни потоци и бързо да разделят проектите от огромни, сложни задачи на управляеми части. С PyFlow можете да проследявате напредъка, да записвате приоритети и зависимости и лесно да измервате напредъка по трудни задачи. Може би още по-забележително е, че всеки може да използва тази платформа, независимо от нивото на опит или владеенето на програмиране. Това превръща PyFlow в един от най-достъпните и мощни инструменти, налични в света на разработката днес.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика