Pyfmi

Мнение 1: PyFMI е библиотека на Python за моделиране на динамични системи, която позволява на потребителите да зареждат, симулират и анализират различни видове моделни файлове. Чрез използването на тази библиотека с отворен код може да се получи невероятна представа за поведението и работата на сложни системи, което я прави безценен инструмент за инженерите в различни индустрии. PyFMI използва мощните набори от функции на други платформи за симулация, като същевременно използва по-леките възможности за писане на скриптове, предоставени от Python. Тази комбинация от качества позволява на потребителите да извличат информация за динамиката на системите много по-бързо от традиционните подходи за моделиране. Предимствата не се изчерпват с инженерните приложения; PyFMI може да се използва и като платформа за обучение за тези, които искат да придобият опит и знания за моделирането на динамични системи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика