Pygobject

Мнение 1: Pygobject е проект с отворен код, насочен към създаване на интерфейс на Python за основните библиотеки, използвани от софтуер, написан на обектно ориентирания език C, базиран на GObject. Той е написан на C и предоставя набор от полезни интерфейси, за да позволи на разработчиците лесно да създават приложения, които имат достъп до мощни функции, като например системи с два прозореца и библиотеки за джаджи GTK. С тази библиотека разработчиците имат достъп до мощни функции, като свойства на обектите, поддръжка на сигнали, динамично зареждане на съдържание и др. По този начин Pygobject осигурява гъвкавост за създаване на приложения, които са надеждни, ефективни и разширяеми. Тази изключително гъвкава библиотека е използвана като основа за много популярни софтуерни проекти поради съвместимостта си с множество езици и вградените функции.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика