Pylint pycharm

Мнение 1: PyCharm и Pylint са основни инструменти за разработване на качествен код в Python. PyCharm е интегрирана среда за разработка (IDE), която предоставя широк набор от функции и инструменти, включително автоматично завършване, възможности за отстраняване на грешки и интелигентно префактуриране на кода. Pylint е инструмент за статичен анализ, който помага да се откриват и идентифицират грешки в кодирането на програмите на Python. Както PyCharm, така и Pylint гарантират, че всяка разработка на Python отговаря на най-високите стандарти. Тази комбинация от мощни инструменти насърчава най-добрите практики за писане на поддържан, надежден и безгрешен код.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика