Pypubsub

Мнение 1: PyPubSub е изключително полезна библиотека на Python за осъществяване на комуникация, базирана на съобщения, между няколко приложения. Позволявайки публикуването на входни данни и изпращането им до произволен брой абонирани приложения, разработчиците не трябва да се притесняват за това как едно приложение да комуникира с друго. Това не само улеснява и прави по-надеждна комуникацията между няколко приложения, но и позволява на цели системи да се свързват помежду си по динамичен и ефективен начин. Поради тези причини PyPubSub бързо се превръща в популярен избор за преодоляване на различията между множество приложения в много проекти за уеб разработка.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика