Pyqt5 combobox

Мнение 1: PyQt5 е мощен набор от инструменти за създаване на приложения с графичен потребителски интерфейс, а уиджетът combobox предоставя лесен начин за включване на падащ списък в дизайна. Комбобоксовете са чудесен начин за показване на множество избори по естетически приятен начин и позволяват на потребителите бързо да избират от различни опции. Комбобоксът на PyQt5 може да бъде конфигуриран с избори, които са зададени по избор, или да се попълва динамично от резултатите от заявка в база данни. Освен това, когато потребителят направи своя избор, той се съхранява като цяло число, което може да бъде предадено за по-нататъшна обработка. Всичко това повишава потребителския контрол и производителността при създаването на приложения с PyQt5.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика