Pyqt6

Мнение 1: PyQt6 е перспективен набор от инструменти, който се използва за създаване на приложения, работещи на различни платформи. Той е проектиран да бъде междуплатформен, което означава, че ще работи на настолни компютри с Windows, Mac OS X и Linux. PyQt6 също така предоставя на потребителите си по-добра функционалност в сравнение с други комплекти инструменти за графичен потребителски интерфейс, като Tkinter и wxWidgets. За разлика от тези други потребителски интерфейси, PyQt6 позволява на разработчиците да създават по-сложни приложения с всеобхватни функции като поддръжка на влачене и пускане, преглед на промените в реално време и интеграция с широк набор от инструменти за разработка. Разработчиците все по-често избират този универсален инструментариум като платформа за създаване на динамични и мощни приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика