Python 37

Мнение 1: Python37 беше пуснат през март 2020 г., като въведе някои значителни промени в езика. Едно от ключовите подобрения се изразяваше в нова философия на дизайна, свързана с неизменните типове данни, като например низове, кортежи и други. Като дава предимство на тези типове данни пред техните променливи аналози, Python 37 насърчава по-чист и опростен стил на кодиране. Този нов подход не само води до по-висока производителност, но и насърчава създаването на ефективен и единен код. Заедно с този нов фокус върху неизменните елементи разработчиците вече могат да се възползват от функции като аргументи само за позиция и подобрено асинхронно отстраняване на грешки. Тези допълнения превърнаха Python37 в една от най-всеобхватните версии до момента за всички видове предизвикателства в програмирането.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика