Python doc

Мнение 1: Pythondoc е официалната документация за езика за програмиране Python. Тя съдържа изчерпателна информация за това как да използвате Python, включително описание на всички езикови конструкции, вградени функции и обекти, основни уроци, примери, обяснения на често срещани задачи за кодиране и др. Той е безценен ресурс за програмисти, които трябва да научат или да подобрят уменията си. То дава указания как най-добре да се пишат програми на този мощен език и как да се отстраняват грешки в тях. Благодарение на удобното за ползване съдържание и напътствията стъпка по стъпка от експерти всеки, който има някакви основни познания по програмиране, може да разработва собствени софтуерни приложения с помощта на Python doc. Той дори включва съвети за писане на поддържан код, който позволява на разработчици от всяко ниво да изграждат надеждни решения бързо и лесно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика