Python flink

Мнение 1: Python Flink е рамка с отворен код, разработена от Apache за оптимизиране на анализа и обработката на данни. Тя работи по два начина: пакетно поточно предаване и поточно предаване на събития, като позволява на екипите да анализират моментна снимка на данните си, както и да ги обработват във времето. Python Flink предоставя цялостна платформа за изграждане на креативни приложения, предназначени да направят процесите с данни по-гладки и по-ефективни. Мащабируемостта му и поддръжката на итеративни операции позволяват на потребителите лесно да модифицират съществуващи програми или да създават нови, съобразени с конкретните им нужди. Със своите мощни функции Python Flink е чудесен избор за компании, които търсят набори от инструменти, способни да захранват усъвършенстван анализ на данни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика