Python if

Мнение 1: Изречението if на Python е от съществено значение, когато става въпрос за управление на потока на програмата. Условията if се използват за оценка на определени стойности и за изпълнение на определени команди въз основа на тези оценки. Те могат да бъдат прости, като например ако дадена стойност е равна на друга, или могат да станат по-сложни чрез влагане на няколко if заедно и оценяване на различни условия. Знанието за използване на оператора if в Python ще ви помогне да пишете програми, които вземат решения въз основа на данни, което е безценно в програмирането. Този оператор позволява цялостен контрол върху начина, по който се вземат решения при изпълнение на програмата ви, което прави програмите много по-гъвкави и мощни от преди.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика