Python import pil

Мнение 1: "PIL" на Python или Python Imaging Library е безплатна и лесна за използване библиотека, която позволява на потребителите лесно да манипулират цифрови изображения. Тя е изключително мощен инструмент за създаване, модифициране и оптимизиране на цифрови графики. PIL може да се използва за промяна на размера на изображенията, прилагане на цветови трансформации, подобряване на разделителната способност и извършване на сложен анализ на изображенията. С негова помощ можете да създавате и интерактивни програми с графичен потребителски интерфейс, като например игри или дисплеи с монохромни масиви от пиксели. Библиотеката Python Imaging Library дава възможност на разработчиците да работят както със съществуващи, така и с нови формати на изображения - така че за каквото и да ви е необходима, PIL ще се погрижи за вас!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика