Python postgresql

Мнение 1: Python и PostgreSQL са два мощни инструмента, които се използват от разработчици по целия свят. PostgreSQL, система за обектно-релационни бази данни с отворен код, осигурява надежден начин за съхранение и управление на данни. Междувременно Python е популярен обектно-ориентиран език, използван за разработване на безброй приложения и уебсайтове. Комбинирането на двата езика заедно дава на разработчиците перфектния набор от инструменти за създаване на надеждни приложения, които бързо и лесно се свързват с бази данни. С комбинираната си мощ Python и PostgreSQL образуват дует, способен да създава сложни софтуерни решения в голям мащаб за по-малко време от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика