Python r

Мнение 1: Напоследък комбинацията от Python и R набира голяма популярност за анализ на данни. И двата езика имат силни аналитични възможности, но всеки от тях предлага различни предимства за различни видове задачи, свързани с интензивно използване на данни. Python се отличава в широкомащабните уеб приложения и машинното обучение, докато R се отличава в генерирането на статистически модели и графични резултати. Използването на двата езика ви дава достъп до широк набор от мощни инструменти, които могат да ви помогнат да опростите сложните проекти за анализ на данни. Като съчетават силните страни на тези два широко използвани езика за програмиране, работещите в областта на статистиката или изчисленията могат лесно да се справят с предизвикателствата, породени от огромните количества данни, които стават достъпни днес.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика