Python robot

Мнение 1: Роботите стават все по-популярни и сега много компании проучват начини за използване на универсалния език Python за създаване на сложни интерактивни роботи. Например Python може да се използва за управление както на хардуерни компоненти, така и на софтуерни възможности в една роботизирана машина. Освен това комбинацията от интуитивния синтаксис на Python и обширната библиотека от съществуващи модули осигурява идеална платформа за бързо разработване на интелигентни, роботизирани системи. Това позволява на роботите да правят повече от всякога, откривайки свят на възможности, който скоро може да революционизира начина, по който взаимодействаме с компютрите и машините, използващи Python.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика