Python solidworks

Мнение 1: Python и SolidWorks представляват мощна комбинация, която може да спести време и пари на разработчиците и инженерите при проектирането на нови продукти. Python е един от най-популярните езици за програмиране, а SolidWorks е един от водещите софтуерни пакети за моделиране. Двата инструмента заедно позволяват на потребителите да автоматизират определени процеси ефективно и с минимални усилия. Това може да варира от автоматично генериране на контролни файлове за симулации до напълно автоматизирани задачи за разработване на модели с помощта на възможностите за писане на скриптове. Благодарение на интерпретирания език Python са възможни бързи цикли на отстраняване на грешки, което ускорява сглобяването на сложни модели на продукти. Като комбинират възможностите на двете технологии, продуктовите дизайнери имат достъп до богат набор от ресурси, които улесняват разработването по-бързо от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика