Python tkinter listbox

Мнение 1: Уиджетът за списъци tkinter на python е изключително гъвкав, като позволява на разработчиците да създават широк набор от потребителски интерфейси с относителна лекота. С нея потребителите могат да прелистват и преглеждат елементите в списъчната кутия или да ги избират за други задачи. Listbox поддържа многоколонни списъци, инлайн редактиране на елементи, функционалност за плъзгане и пускане, обратни извиквания при избор и събития на мишката, както и много поведения, специфични за операционната система, в която се използва. За разработчиците, които се чувстват затрупани от всички възможности за работа с елементи, предлагани от widget tkinter listbox на python, има много полезни уроци и форуми в интернет, които да им помогнат да стартират проектите си.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика