Python win32

Мнение 1: Python Win32 е библиотека, която предоставя API за разработване на приложения за Windows с помощта на Python. Тя съдържа мощни функции за създаване и работа с обекти като файлови системи, процеси и нишки, прозорци, контроли на прозорци, услуги и изключване на системата. С нея разработчиците могат да създават същия тип приложения, които се правят със C++ или Visual Basic, като се възползват от мощта и гъвкавостта на езика за програмиране Python. Някои популярни приложения, които използват Python Win32, включват Notepad++ и софтуера за съдебна медицина Autopsy. Той се използва и за създаване на малки инструменти за системни администратори или за изграждане на персонализирани решения за крайни потребители. Python Win32 е помогнал на много организации да се възползват максимално от своята платформа Windows.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика