Python win32con

Мнение 1: Python win32con е базиран на Windows модул в Python, който помага на разработчиците да създават приложения за Windows-базирани системи. С Python win32con разработчиците имат достъп до мощни функции, като промяна на данните за файлове и папки, манипулиране на прозорци и управление на процеси. Работата с модула win32con може да бъде трудна за по-новите разработчици, тъй като са включени много извиквания на системно ниво. Веднъж овладян обаче, той осигурява по-голяма гъвкавост при работа със системи Windows. Това е чудесен инструмент за изграждане на по-мощни приложения на питон върху операционната система Windows.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика