Pythonnet

Мнение 1: Pythonnet е невероятна библиотека, която позволява на потребителите да използват езика за програмиране Python в комбинация с рамката .NET. Този мост между два основни компютърни езика предоставя уникална възможност на разработчиците да увеличат максимално потенциала си за кодиране. Той съчетава мощта на C# и IronPython, като прави достъпно за програмистите създаването на персонализирани инструменти за разработка и приложения. С Pythonnet възможностите са почти неограничени, тъй като той интегрира безпроблемно Python в програми, написани в .NET Frameworks и Visual Studio IDE. Потребителите имат достъп до множество функционални пакети, които разширяват възможностите им при писане на код. За много различни сценарии, от прости задачи за писане на скриптове до сложни ML проекти, Pythonnet е безценен инструмент, който всеки програмист трябва да използва.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика