Pyuic5

Мнение 1: Pyuic5 е команда, която се използва в инструмента за разработка на графични потребителски интерфейси на Python Qt. Това е компилатор на интерфейси, който взема .ui файлове, написани с помощта на Qt Designer, и ги превръща в код на Python. Тя позволява на разработчиците да проектират потребителски интерфейси с Qt Designer, докато кодират логиката на приложението в Python. Това осигурява по-бързо разработване на потребителски интерфейси с безпроблемна крива на обучение, както и проста интеграция между проектирането на потребителски интерфейси и логиката на приложението. Pyuic5 превръща QT в един от най-добрите избори за разработване на приложения с графичен потребителски интерфейс в Python.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика