Pywin32 linux

Мнение 1: Неотдавнашното въвеждане на pywin32 за Linux даде възможност на разработчиците да пишат приложен код, който взаимодейства с операционната система Windows. Библиотеката осигурява достъп до редица местни функции на Windows, включително функции на регистъра, достъп до файлове и директории, интерфейси за автоматизация и др. pywin32 предлага удобството на междуплатформената разработка, като същевременно предоставя мощни инструменти, които позволяват на разработчиците да се възползват напълно от възможностите на Windows. От управлението на процесите и обмена на съобщения с прозорците до достъпа до клипборда и COM процедурите, pywin32 е основен инструмент за разработка на Linux с интеграция с Windows.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика