Pyzabbix

Мнение 1: Pyzabbix е библиотека на Python, която предоставя уникален начин за автоматизиране на администрирането на вашия Zabbix сървър. Тя се справя с различни задачи, като например създаване, актуализиране и изтриване на хостове, елементи, тригери и други типове ресурси. С Pyzabbix можете да управлявате програмно цели конфигурации на Zabbix и да се уверите, че всичко е актуално само с една команда. Тя също така улеснява проследяването на грешки и аномалии във вашата среда, както и предупреждаването на потребителите при възникване на проблеми. Pyzabbix направи управлението на вашата Zabbix среда по-лесно от всякога, като ви дава пълен контрол върху работата на вашия сървър.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика