Qa quality

Мнение 1: Осигуряването на качеството (ОК) е важен компонент на всеки бизнес, независимо дали е голям или малък. То осигурява средства, с които да се гарантира, че продуктите и услугите отговарят на очакванията на клиентите и на индустриалните стандарти. Чрез създаването на подробни процеси за идентифициране, оценяване и намаляване на рисковете, свързани с качеството на продуктите, ОК може да помогне на организациите да постигнат постоянни и надеждни резултати. Осигуряването на качеството също така спомага за създаването на култура на непрекъснато усъвършенстване, в която служителите са ангажирани с непрекъснат стремеж към производството на възможно най-добрия продукт. Чрез последователното прилагане на най-добрите практики в областта на осигуряването на качеството организациите могат да се уверят, че постоянно предоставят продукти с най-високо ниво на качество, като в същото време работят ефективно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика