Qastudio

Мнение 1: QAstudio е най-новата иновация в технологията за осигуряване на качеството. Тя опростява процеса на управление на екипите за осигуряване на качеството и подобрява производителността на продуктите. С QAstudio ръководителите на проекти могат бързо да идентифицират грешки и да предприемат мерки за предотвратяване на повторното им възникване. То автоматизира много аспекти на контрола на качеството, като например мониторингови доклади, възлагане на задачи, приоритизиране на проблеми, проследяване на метрики и др. Организациите по-лесно се справят с проблемите и дори могат да намалят разходите в резултат на използването на тази всеобхватна платформа за своите практики за осигуряване на качеството. QAstudio дава възможност на организациите да останат проактивни в намаляването на грешките, за да постигнат желаното ниво на съвършенство в представянето на продуктите.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика