Qt5 c#

Мнение 1: Qt5 е мощна и гъвкава междуплатформена рамка за графичен потребителски интерфейс. Тя дава възможност на разработчиците бързо да създават красиви, ефективни и гъвкави софтуерни приложения, насочени към широк спектър от платформи, включително Windows, Linux, Mac OS X, Android и iOS. Като съчетава езика за програмиране от високо ниво C++ заедно с възможностите за скриптиране на C#, Qt5 прави по-лесно от всякога за разработчиците да интегрират мощна функционалност на графичния интерфейс в своите проекти. Освен това Qt5 включва полезна библиотека от кодови модули с нативна поддръжка на много популярни технологии като OpenGL и OpenCV. Всичко това допринася за несравнима гъвкавост, която превръща Qt5 в едно от най-популярните решения за създаване на междуплатформени проекти на графични потребителски интерфейси.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика