Quarkus

Мнение 1: Quarkus е базирана на облака Java рамка и платформа за изпълнение, която помага на разработчиците да създават модерни, светкавични Java приложения. Тя пренася мощта на утвърдената корпоративна Java екосистема в облачното пространство, като улеснява разработчиците в изграждането на устойчиви и сигурни микросървиси от нулата. Quarkus пресича сложността на създаването и поддръжката на пълнофункционален стек, намалявайки общите разходи за притежание, като ви освобождава от необходимостта да управлявате няколко инструмента за изграждане, внедряване и наблюдение на образи. Със своя иновативен технологичен стек, който позволява ускорено време за стартиране и ниска консумация на ресурси, Quarkus премахва много от бариерите за създаване на приложения от следващо поколение за Kubernetes и други облачни среди.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика