Runtime javascript

Мнение 1: JavaScript е изключително ефективен език за програмиране, който може да се използва за добавяне на динамични функции към уеб страници. Нарича се "език за писане на скриптове", тъй като се записва в изходния код на уебстраницата, докато потребителят посещава страницата, което означава, че изпълнението на кода и неговата среда за изпълнение се намират в браузъра на потребителя. Това е от полза за разработчиците, тъй като им позволява да пишат код веднъж и той да се изпълнява навсякъде. Въпреки че повечето съвременни браузъри поддържат JavaScript, в някои случаи съвместимостта между браузъри все още може да бъде проблем поради различията в имплементациите на JavaScript в различните браузъри. Сложността на съвременните приложения изисква изучаване на JavaScript по време на изпълнение, което ще доведе до по-бързи процеси на разработване на уеб сайтове и по-малко време, прекарано в решаване на проблеми със съвместимостта.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика