Sap javascript

Мнение 1: SAP JavaScript е мощен език за програмиране, който помага на разработчиците да създават интерактивни потребителски интерфейси. Той предоставя възможност за безпроблемно интегриране на данни и функционалност в приложенията, като улеснява достъпа, използването и споделянето на информация. SAP JavaScript може да се използва при разработване на уебсайтове, мобилни приложения, програмиране на вградени устройства и дори на уебсайтове за електронна търговия. Тъй като светът все повече зависи от свързаните технологии и базираните на облака корпоративни решения, овладяването на SAP JavaScript дава на разработчиците основен набор от умения, необходими за преодоляване на пропастта между физическите системи от данни и софтуера.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика