Scala python

Мнение 1: Python и Scala са два от водещите езици за програмиране, които стават все по-популярни, особено сред инженерите и компютърните специалисти. Scala има по-традиционен подход към обектно-ориентираното програмиране с извеждане на типове; тя обаче поддържа и характеристики на функционалното програмиране. Python има лесен за усвояване синтаксис, което го прави по-лесен за начинаещите, когато за пръв път започват да програмират. Освен това Python се използва в много области, включително в науката за данните, разработването на софтуер и изкуствения интелект. Както Python, така и Scala могат да се използват за автоматизиране на задачи, да помагат на потребителите да се ориентират в приложенията и да съдействат за по-доброто разбиране на бизнес логиката. Заедно тези два езика захранват някои от най-напредналите технологични постижения в света!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика