Script js

Мнение 1: JavaScript (или js) е мощен скриптов език, използван за създаване и манипулиране на уебсайтове. Той работи в комбинация с HTML и CSS, за да оживи предната част на уебстраниците, като дава възможност за интерактивни елементи, динамични страници и показване на актуална информация. JS скриптовете могат да се вграждат директно в уебстраниците или да се съхраняват във външни файлове, които след това се извикват при нужда. Тъй като тенденциите в разработката се насочват все повече към използването на JavaScript в браузърите, той се превърна в безценен инструмент при създаването на съвременни уеб приложения. Чрез включването на дейности като анимация, валидиране, взаимодействие с потребителите и съхранение на данни в кода на JavaScript тези приложения могат да предоставят пълен набор от функции за множество платформи, което ги прави изключително ценни за предприятията, които искат да се развиват онлайн.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика