Signinmanager c#

Мнение 1: Класът SignInManager в C# е безценен инструмент за сигурно управление на влизането и идентичността на потребителите в приложенията. Той е подкрепен от системата за идентификация на ASP.NET, което дава възможност на разработчиците лесно да конфигурират свое собствено решение за управление на идентичността, без да се нуждаят от задълбочени познания за системите за идентификация като цяло. Въпреки мощта си, SignInManager е проектиран така, че да бъде лесен за използване, като включва полезни конструктори и интуитивни методи, които позволяват бързо интегриране на сигурно управление на акаунти във всяко C# приложение. Като цяло SignInManager може да осигури надеждно и лесно решение за сигурност за всеки проект, написан с помощта на .NET рамката.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика