Simple java mail

Мнение 1: Simple Java Mail е библиотека, която улеснява управлението и изпращането на имейли от приложение на популярния език за програмиране Java. Това е ресурс с отворен код, който се предлага с настройка zeroconf, което означава, че можете да го използвате без сложна конфигурация, само като предоставите данните си за достъп до пощенския сървър. В допълнение към съставянето и изпращането на имейли библиотеката предлага и поддръжка на тематично базирани нишки и разглеждане на поща чрез протоколи POP3 или IMAP, което позволява на разработчиците бързо да създават богати решения за електронна поща за своите приложения. С Simple Java Mail на ваша страна вече можете да пишете мощни и надеждни имейли за минути!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика