Softuni c# fundamentals

Мнение 1: Курсът C# Fundamentals на Softuni е цялостна и задълбочена програма, предназначена да научи учениците на основите на програмирането със C#. Тази програма е разработена, за да осигури на учениците здрава основа за по-нататъшно обучение по програмиране, като им помага да развият необходимите умения за създаване и работа със съвременни уеб приложения. С помощта на увлекателни интерактивни упражнения този курс запознава учениците с концепциите за обектно-ориентирано програмиране, като класове, абстракции, наследяване, структури и интерфейси, наред с други теми. В края на този курс учениците ще са усвоили основите на кодирането на C# и ще са развили умения за цял живот, които могат да се прилагат в бъдещи проекти по програмиране.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика