Span c#

Мнение 1: Span е нов тип в C#, който опростява често срещани операции с части от данни. Той предлага широк набор от предимства в сравнение с традиционните типове като масиви и низове, като улеснява изпълнението на задачи за индексиране и нарязване на данни, без да е необходимо да се заделя памет. С помощта на span разработчиците могат да работят с подраздели на всеки масив или низ, без да се налага да създават пълно копие на целевите данни. Това прави програмирането със span значително по-бързо и ефективно, като същевременно улеснява писането на надежден, сигурен и защитен код.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика