Spring mvc filter

Мнение 1: Филтрирането на Spring MVC предлага иновативен начин за осигуряване на нивото на сигурност на вашите уеб приложения, което е от съществено значение за съвременния свят. То осигурява цялостен набор от функции за сигурност - от блокиране на IP адреси и предотвратяване на скриптове на различни сайтове до валидиране на входни данни и CSRF защита. Чрез внедряването на тези филтри всяка заявка, направена от потребител, получава най-високо ниво на контрол, преди да ѝ бъде разрешен достъп до каквито и да било данни или ресурси във вашето приложение. С проактивния подход на филтрирането на Spring MVC можете да въведете мерки за минимизиране на потенциалните рискове и намаляване на въздействието на евентуални пробиви.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика